Apie

Jauna muzika 2020

„Kolekcionuojamieji“

2020 m. rugsėjo 3‒6 d.

Menų spaustuvė, Vilnius

Festivalis Jauna Muzika pristato menininkus, dirbančius su garsu ir muzika kaip eksperimentinio meno forma. Tai vienas seniausių ir labiausiai besikeitusių muzikos festivalių Lietuvoje, įkurtas 1992 m. Kintant muzikos sampratoms, išlaikydamas aktualumą keitėsi ir pats festivalis, jo kryptys, o kartais ir pavadinimai.

Jungdamas garso meną ir performatyvumą, vaizduojamąjį meną ir eksperimentines naujosios muzikos praktikas, 2020-ųjų rugsėjo 3‒6 dienomis festivalis „Jauna muzika 2020“ penkiolikoje pasirodymų kvies panaršyti po „Kolekcionuojamųjų“ temą.

Festivalio programoje matysime bei girdėsime autorius, kurių kūryba konceptualiai susijusi su garsinių patirčių, atminties, kūniškų gestų dokumentavimo ir jų vertimo į garsą praktikomis. Jie pristatys kūrinius, kuriuose įvairios žinių kaupimo priemonės permąstomos muzikinio kūrinio, suvokiamo kaip subjektyvus archyvas, kontekste. Koncertinė konvencija užleidžia vietą teatrališkam sceniniam būviui, gestai suvokiami per garsinę prizmę, o garsai mus pasiekia ne vien iš išorės, bet ir iš mūsų atminties. Festivalio publika kolekcionuos garsines patirtis drauge su menininkais, kurių fizinės bei virtualios garso laikmenų kolekcijos bus pristatomos performansuose, koncertuose, videodarbų peržiūrose.

Festivalio tema siūlo pasižvalgyti po įvairialypį eksperimentinės  muzikos kontekstą, atsisakant skirstymo į elektroniką ir akustiką, ir pristatyti atidžiai atrinktą, karantino gausiai pakoreguotą, šiandien įdomiai kuriančių menininkų kolekciją. Keturias dienas truksiantis festivalis vyks įvairiose Menų spaustuvės erdvėse, kas vakarą pateikdamas vis kitokias erdvių kombinacijas bei jas užpildydamas individualiomis muzikos vizijomis.

 

Arturas Bumšteinas, programos kuratorius

LAURA STASIULYTĖ (LT)

Videofilmas „Intencija prisiminti“, trukmė 20 minučių (1999).

Intencija prisiminti“ – vienas iš Lauros Stasiulytės performatyvių videodarbų, kuriame be išankstinio scenarijaus ar repeticijų iš atminties traukiamos dainos ir čia pat vietoje, virtuvėje, išdainuojamos su visais žodžių ar posmų praradimais ir pauzėmis – bandymais prisiminti. Pauzių trukmė priklauso nuo menininkės atminties, o visa videofilmo trukmė sutampa su VHS juostos trukme. Prisimenamos ir išdainuojamos visos menininkės kada nors (ne)dainuotos dainos: nuo mokyklinio iki šventinio / užstalės repertuaro.

Laura Stasiulytė (g. 1977) gyvena ir kuria Vilniuje. Šiuo metu dėsto Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijų meno katedroje. Savo kūryboje menininkė telkia dėmesį į kalbos, vietos ir laiko klausimus. Jos meninių interesų lauke – susikirtimai tarp praeities ir dabarties, atminties, medijų ir edukacijos. Menininkės kūriniuose derinamos įvairios išraiškos formos – videofilmai, skaidrių projekcijos, fotografijos, garso įrašai, tekstai ir piešiniai.

EYE GYMNASTICS (LT)

Eye Gymnastics“ Viktorijos Damerell ir Gailės Griciūtės vokalinio dueto sceninis slapyvardis. Menininkės bendradarbiauja kurdamos eksperimentinės muzikos performansus, kuriems neretai pasitelkia akių mankštos ir dėmesingo įsisąmoninimo žodines instrukcijas bei užkalbėjimų tekstus. Juslingi tembrai jų vokaliniuose tyrinėjimuose jungiasi su mentalinėmis kelionėmis, hipnoze bei pop muzikos atgarsiais.

Festivalyje „Jauna muzika“ vokalinis duetas „Eye Gymnastics“ pristato performansą, gimusį iš dialogo su garso menininko Refusenik garsais. Pasirodymo metu akių mankštos įkvėpti tekstai išsiskleidžia į vaizduotės pratybas, sujungiančias palaipsniui besiplėtojančius melodijų intarpus su įkalbėtomis dainomis.

VYTAUTAS V. JURGUTIS (LT)

Elipsės“ styginių kvartetui (2003)

Kūrinio pavadinimas susijęs su matematika ir geometrija – jis nusako tam tikrą trajektoriją, kuri atsispindi kūrinio makro- ir mikrokonstrukcijose bei paveikia daugumą jo muzikinių parametrų. Svarbi ir kita – lingvistinė – šio pavadinimo reikšmė: lengvai numanomų žodžių praleidimas kalboje.

Kalbant apie formas, pagalvojama ir apie apskritimą – menininkų kiek nuvalkiotą, estetiškai apdėvėtą simbolį, reiškiantį tobulumą ar idealumą.

Vis dėlto paskutiniai du sakiniai yra ne apie muziką.

Kūrinys sukurtas festivalio „Gaida“ užsakymu ir skirtas pirmiesiems jo atlikėjams – Arditti kvartetui.

Vytautas V. Jurgutis

Vytautas V. Jurgutis (g. 1976) daugiausia žinomas kaip elektroninės muzikos kūrėjas. Kūrybinio kelio pradžioje kompozitorius nevengdavo pasitelkti bei kūrybiškai perprasminti įvairius šiuolaikinės populiariosios kultūros elementus. Vėliau jis susitelkė į garso pradmenis, jo konstravimą ir išgryninimą, naudodamas įvairias matematines, algoritmines garso programavimo technikas. Savo rafinuotai abstrakčiomis elektroninėmis kompozicijomis Jurgutis neabejotinai užima išskirtinę vietą tarp elektroninės muzikos lyderių Lietuvoje. Siekdamas praplėsti muzikos išraiškos erdvę, sustiprinti jos įtaigą, kompozitorius pasitelkia ir vaizdą – pats programuoja realaus laiko kompiuterinę grafiką. Kameriniuose ir orkestriniuose Jurgučio kūriniuose taip pat dažnai pastebimas savitas akustinės ir elektroninės muzikos dėsningumų lydinys.

Styginių kvartetas „Chordos“ susibūrė 1997-aisiais. Nuo pat įsikūrimo kvartetas nuosekliai siekė savo pagrindinio tikslo – skleisti ir garsinti naujausią lietuvišką muziką styginių kvartetui pasaulyje, o Lietuvos publiką supažindinti su geriausiais šiuolaikinio repertuaro kūriniais iš viso pasaulio. Jis pirmasis Lietuvoje atliko kūrinius, sukurtus tokių pripažintų XXXXI a. kompozitorių, kaip Mortonas Feldmanas, György Ligeti, George’as Crumbas, Terryis Rileyis, Steve’as Reichas ar Gavinas Bryarsas. Šalia šiuolaikinės muzikos, kuri sudaro kvarteto programų branduolį, ansamblio repertuare svarbią vietą taip pat užima ankstesnių epochų muzika, stilistinius rėmus praplečiantys projektai. „Chordos“ dalyvauja pasirodymuose su Lietuvos roko (Andrius Mamontovas) ir džiazo (Liudas Mockūnas, „Baltic Jazz Trio“) muzikantais, chorais („Jauna muzika“ ir „Brevis“). Kvarteto pasirodymų partneriais dažnai tampa žymūs Lietuvos solistai, tarp jų violončelininkas Davidas Geringas, saksofonininkas Liudas Mockūnas, akordeonistas Raimondas Sviackevičius ir daugelis kitų. Tarp naujausių kvarteto įrašų galima paminėti lietuvių kompozitorių muziką teatrui ir kinui.

CLOCKWORK GIUSEPPE (LT)

Clockwork Giuseppe (aka Ignas Juzokas) – lietuvių garso dizaineris, techno muzikos prodiuseris, teatro muzikos kompozitorius – festivalyje pristato improvizaciją, atliekamą moduliniu sintezatoriumi.

AUGUSTĖ VICKŪNAITĖ (LT) IR NINA GUO (US)

Augustė Vickunaitė kuria muziką, pasitelkdama senus juostinius, dažnai sugedusius magnetofonus bei juostų kilpas, kuriose fiksuoti aplinkos garsai, draugų pašnekesiai, muzikavimas ar kitokie planuoti bei atsitiktiniai įrašai. Šiuo metu ji gyvena bei studijuoja garso meną Berlyne.

Nina Guo (sopranas) šiuo metu gyvena tarp Berlyno ir Bostono. Atlikėja mėgsta dainuoti šiuolaikinius ir naujus kūrinius, ypač tuos, kuriuose figūruoja išplėstinė technika ir teatras. Kai neeksperimentuoja su savo instrumentu ir nesimoko muzikos, N. Guo skaito esė, klausosi aplinkos parkuose ir valgo duoną.

I have got so much to tell you but I just don’t know how to begin“ (Turiu tau tiek daug visko papasakoti, kad net nežinau, nuo ko pradėti) performanso medžiaga – tai asmeniniai žmonių iš įvairių pasaulio vietų juostiniai garso įrašai bei juostiniai magnetofonai. Jame tyrinėjamos nostalgijos, laiko, privatumo ir intymumo temos. Šie seni juostiniai įrašai – tai atsitiktiniai radiniai, kuriuose galima išgirsti tiek muzikos, tiek svarbių to meto politinių radijo laidų fragmentų, tiek slapta įrašytų šeimos konfliktų. Kolekciją papildo juostiniai magnetofonai bei jų atkuriamas vietomis jau nykstantis, nebesuprantamas, „kreivas“ garsas. Senų garso mašinų vaizdas, išėjimo signalų triukšmai, įgarsinti vidiniai mechanizmai – taip pat šio garso performanso dalis. Kūrinio pavadinimas – tai citata iš sveikinimo, įrašyto vienoje iš juostų.

SHOLTO DOBIE (UK)

Sholto Dobie gimė Edinburge, o šiuo metu gyvena Vilniuje. Jis dirba su garsu, muzika ir performansu, o taip pat organizuoja renginius ir parodas. Tarp naujausių garso darbų yra Praembula, Amplify Festival: quarantine (2020) ir House Flood, WEST, Haga (2020), bei pasirodymai Counterflows Festival, Glasge (2019), Hoolie-gool-ooo-ooo, Scottish Sculpture Workshop (2018). Sholto yra išleidęs savo muziką leidyklose Penultimate Press ir OtoRoku.

Festivalyje Jauna Muzika Sholto atliks improvizaciją savadarbiais vamzdiniais vargonėliais, kuriuos sukonstravo karantino metu.

RŪTA VITKAUSKAITĖ (LT)

Sravati“ yra lietuvių kalbai giminingas sanskrito žodis, kurio lietuviškas atitikmuo galėtų būti veiksmažodis „srovena“. Tėkmę įkūnija pati kūrinio struktūra – iš vienos padalos į kitą, iš vienos idėjos į kitą, iš srovelių į plačias ir galingas sroves. Tai minčių, garso, oro srovės (juolab kad oro tradiciniuose vargonuose yra daug, ir jis nepaliaujamai keliauja vamzdžiais ir vamzdeliais), taip pat elektros (juk šiuokart vargonai – elektriniai) bei šviesos srovės, ir pagaliau subtilios srovės, kurių mes nei matome, nei jaučiame. Kūrinys sukurtas 2020 metais festivalio užsakymu.

Rūtos Vitkauskaitės (g. 1984) meninė veikla nepaprastai įvairiapusė: šalia nuolatinio darbo akademinės muzikos srityje, kaip kompozitorė ir smuikininkė ji kuria eksperimentinę muziką bei aktyviai dalyvauja muzikinio bendradarbiavimo projektuose. Neseniai Rūta įgijo daktaro laipsnį Londono Karališkojoje muzikos akademijoje, apgynusi disertaciją apie publikos įtraukimą bei kolektyvinę kūrybą. Prieš keletą metų už erdvinę operą tamsoje „Confessions“ (Išpažintys) Rūta drauge su kitais kolektyvo „Spatial Opera Company“ nariais pelnė Auksinį scenos kryžių, vėliau su šia opera apkeliavo Lietuvą, Švediją, ir kitas Europos šalis. Jos „Walking Opera“ (Opera-pasivaikščiojimas), sukurta su vietinėmis bendruomenėmis ir pristatyta kaip garsinė kelionė po miestą, buvo pristatyta Orhuso – Europos kultūros sostinės 2017 renginiuose, o vėliau buvo perkelta į Noting Hilo rajoną Londone.

Vargonininkas Dainius Sverdiolas (g. 1956) baigė choro dirigavimo ir vargonų specialybes Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur studijavo pas prof. Hermaną Perelšteiną ir prof. Leopoldą Digrį. Profesinį meistriškumą tobulino vargonininkų kursuose Veimare (Vokietija) ir Harleme (Nyderlandai). Nuo 1981 m. dėstė choro dirigavimą Vilniaus konservatorijoje, 19922005 m. vadovavo šios mokyklos vargonų klasei. 1997 m. įkūrė ir iki šiol vadovauja muzikos instrumentų prekybos įmonei „Organum“, yra „Steinway & Sons“, „Yamaha“, „Bösendorfer“ ir kitų gamintojų įgaliotasis atstovas Lietuvoje.

JONAS JURKŪNAS (LT)

Collection #2 (Kolekcija #2) (2020) – akusmatinė kompozicija, kuriai kompozitorius panaudojo garsus iš asmeninės sintezatorių kolekcijos. Visi šioje kompozicijoje skambantys sintezatoriai buvo pagaminti posovietiniu laikotarpiu buvusiose Rytų bloko šalyse.

Jonas Jurkūnas (g. 1978) – įvairiomis kryptimis besidairantis kompozitorius, kuriam maga atverti ir savo meninei vizijai pajungti gana skirtingus muzikinės kūrybos sluoksnius – nuo akademinės muzikos iki popkultūros, muzikos teatrui ir kinui. Žanriniu požiūriu jo kūrybos aplanke kameriniai ir orkestriniai opusai rikiuojasi pagret su eksperimentine elektronika, multimedijos ir tarpdisciplininiais projektais. Tuo tarpu stilistiškai jo muzika nėra pernelyg nutolusi nuo minimalizmo ir naujojo tonalumo. Jis dažnai plėtoja kompozicijas iš paprastų garsų darinių, pulsuojančių užvedančiais ritmais, nuolat ieško naujų arba pamirštų tembrų ir išraiškos elementų. Šias minimalistines strategijas ir naujojo tonalumo estetiką autorius dažnai derina su eksperimentine ar klubine elektronika, ambient stilistika, populiariosios, džiazo ar net romantizmo muzikos elementais.

Asta Pakarklytė

JOKŪBAS ČIŽIKAS (LT)

„Pareidolic Bodies“ (Pareidoliniai kūnai) (2020) – meninis tyrimas, kuriame plėtojamos elektromagnetinio užterštumo, radiacijos, garsinių ginklų ir garso terapijos temos. Naudojama sąmonės būsenas pakeičianti garso dažnių struktūra, taip pat įvairūs moksliniai, technologiniai metodai, tiriantys žmogaus smegenų, širdies bei kitų organų magnetinius laukus ir tai, kaip juos veikia išoriniai laukai, tokie kaip naujųjų komunikacinių technologijų skleidžiamos eletromagnetinės spinduliuotės ar akustinės taršos zonos miestuose. Kūrinys atliekamas per vilniečių sukurtą „Kala Sound System“ – savadarbę analoginę garso sistemą.

Jokūbas Čižikas (g. 1988) – menininkas, gyvenantis ir dirbantis Vilniuje bei Atėnuose. Jo meninė praktika aprėpia instaliacijas, performansus, skulptūrinius prototipus bei audiovizualines kompozicijas, kuriose nagrinėjami viršjutiminiai reiškiniai, gamtos ir technologijos santykiai, sociopolitinės struktūros.

Kala Sound System“ – tai nuo 2009 metų konstruojama savadarbė analoginė garso sistema, skirta atlikti dub, drone, dansholo stilių muziką, o kartais ir audiovizualinio meno kūrinius.

SEBASTIAN BUCZEK (PL)

Sebastianas Buczekas vizualiųjų ir garso menų kūrėjas iš Lenkijos. Menininkas baigė studijas Jano Matejko dailės akademijoje Krokuvoje, Katovicuose ir Lodzės aukštojoje kino mokykloje. Jo kūryba aprėpia įvairias audiovizualinio meno disciplinas, tokias kaip mikroskopinė fotografija, skirta parazitologijos mokslo leidiniams, taip pat audiovizualiniai performansai ir skulptūra. Sceniniuose pasirodymuose jam neretai talkina bičiulis robotas-humanoidas Janas Bollas. Jo atlikėjiškame arsenale taip pat gausu neįprastų savadarbių instrumentų ir objektų, garso įrašų, raižytų ant bičių vašku padengtų stiklinių ar medinių plokštelių. Įkūręs eksperimentinės muzikos įrašų kompaniją „AltanovaPress“, jis ėmėsi mažatiražės lenkų menininkų įrašų leidybos žemos garso kokybės vinilo plokštelėse, kurioms raižyti naudojama XX a. 7 dešimtmetyje pagaminta mašina.

EDGARS RUBENIS (LV) & LAIVO TROUPE (LT)

Edgaro Rubenio kompozicijoje „Durations of Objects“ (2020) tik nužymimos gairės, kuriomis gali būti vadovaujamasi tyrinėjant galimas sąsajas tarp kasdienybės ir muzikos pasaulių. Vedamas besąlygiško smalsumo, kompozitorius plėtoja savo idėjas, sutelkdamas dėmesį tiek į garsinės medžiagos prigimtį bei trukmę, tiek į jos glaudžius saitus su kasdieniais objektais. Nors originali kūrinio versija buvo eksperimentinių pjesių ciklas gitarai solo, festivaliui „Jauna muzika“ kompozitorius sukūrė ansamblinę versiją, bendradarbiaudamas su ansambliu „Laivo Troupe“.

Edgaras Rubenis (g. 1983) – latvių gitaristas ir kompozitorius, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis Nyderlanduose. Sukaupęs didelę patirtį kaip eksperimentinės muzikos gitarai atlikėjas, jis pats ėmėsi kurti muziką akustiniams ir elektroniniams instrumentams, kurioje jį labiausiai domina sąryšiai tarp įvairių muzikinio pasirodymo struktūrinių dėmenų, tokių kaip iš anksto sukomponuota garsinė medžiaga, klausymasis, pasirodymo vietą supanti aplinka ir laiko tėkmė.

Laivo Troupe“ – laisvosios improvizacinės muzikos ansamblis, vienijantis skirtingoms muzikinėms tradicijoms – džiazui, klasikinei, šiuolaikinei, fanko muzikai – atstovaujančius atlikėjus ir pasižymintis išskirtiniu skambesiu, kurį lemia kiekvieno jų individualumas. Pagrindinė ansamblio specializacija – laisvoji improvizacija, nors jo repertuare galima aptikti įvairiausios muzikinės kūrybos: originalių kompozicijų, aranžuočių, grafinių partitūrų, improvizacinio fanko, grynosios drone muzikos ir t. t. Tyrinėdamas platų muzikos pasaulį ir drąsiai eksperimentuodamas su keistais ritmais, atonalia harmonija, tembrais bei išplėstinėmis technikomis, ansamblis sukuria ekspresyvią ir neįprastą pasirodymo formą, kaskart tampančią tikru išbandymu ne vien sau patiems, bet ir klausytojų ausims.

BASTARD ASSIGNMENTS (UK)

Ansamblį „Bastard Assignments“ sudaro keturi eksperimentinės muzikos kūrėjai-atlikėjai – Timothyis Capeas, Edwardas Hendersonas, Caitlin Rowley ir Joshas Spearas. Jų veikloje svarbią vietą užima bendradarbiavimo pagrindu plėtojama meninė praktika, performatyvumas, judesys ir publikos akivaizdoje kuriamas menas. Ansamblis dažnai rengia pasirodymus Londone, gastroliuoja Jungtinėje Karalystėje ir už jos ribų. 2019 metais dalyvavo Olboro muzikos ir menų festivalyje, SPOR festivalyje Orhuse ir „Konsertserien Periferien“ Osle, taip pat surengė du autorinius koncertus Londone, jų pasirodymus daugybę kartų transliavo BBC Radio 3. Tarp ryškiausių 2018 metų sezono įvykių galima paminėti gastroles Čikagoje, kur ansamblis bendradarbiavo su tarpdisciplininių menų kolektyvu „Mocrep“, ir įrašų sesiją su amerikiečių elektroninės muzikos kūrėja Swan Meat populiariai BBC Radio 3 laidai „Late Junction“, skirtai eksperimentinės muzikos gerbėjams. 2020 metais ansamblis vėl keliaus į Oslą ir aplankys festivalį „Jauna muzika“ Lietuvoje.

Thick and Tight „A Happy Birthday“ (Laimingo gimtadienio, 2018)

A Happy Birthday“ sukurtas Haroldo Pinterio pjesės „Birthday Party“ (Gimtadienio vakarėlis) motyvais, pagrindinėmis raiškos priemonėmis pasirinkus garsą, choreografiją ir lūpų sinchronizaciją. Slapyvardžiu Thick & Tight pasivadinęs apdovanojimų pelnęs šokėjų Danielio Hay-Gordono ir Eleanoros Perry duetas dažnai bendradarbiauja su įvairiais menininkais ir ypatingą dėmesį skiria naujų garso ir judesio sąsajų paieškoms.

Tim Cape „Sugar Cage“ (Cukrinis narvelis, 2018)

Depresyvinė hedonija“ – nesugebėjimas nustoti mėgautis pramogomis, kurios žinomai sukelia blogą savijautą – tai tik viena iš sąvokų, patraukusių mano dėmesį skaitant Marko Fisherio knygą „Capitalist Realism“ (Kapitalistinis realizmas). Knygoje rašoma apie šiandien paplitusį įsitikinimą, kad nebėra jokios realios alternatyvos dabartinei ekonominei sistemai, nepaisant to, kad bemaž kiekvienas pripažįstame, jog ji iš esmės destruktyvi ir grįsta išnaudojimu. Panašiai jaučiuosi įkalintas ir savo kūrinyje „Sugar Cage“ – po savo paties veido atvaizdu, grėsmingai pakibusiu virš manęs per ištiestos rankos atstumą. Čia svarbi būtent ta akimirka, kai pirštas paliečia ekraną, kai užsimezga ryšys tarp kūno ir grafinės sąsajos – akimirka, kai minėta „depresyvinė hedonija“ paverčiama duomenimis, o galiausiai – kažkieno pelnu. Kūrinio komponavimo procesas buvo kiek kitokio pobūdžio manija, prilipinusi mane prie ekrano ilgoms valandoms, montuojant ritminę ir melodinę medžiagą iš mažyčių iš anksto įsirašytų fragmentų. Beveik viską įrašiau savo išmaniuoju telefonu, pasitelkęs tik balsą ir lytėjimą. Dėl tokio komponavimo būdo „Sugar Cage“ priskirčiau neseniai sukurtų kompozicijų grupei, kurioje žaismingumu mėginama neutralizuoti ar įveikti primetamos kontrolės situacijas.

Caitlin Rowley „Quiet Songs“ (Tylios dainos, 2019)

Akstinu sukurti „Quiet Songs“ altui, balsui ir vaizdo projekcijai tapo noras patyrinėti kompozitoriaus-atlikėjo darbo ypatumus, netobulas darbo sąlygas, tam tikrus saviraiškos suvaržymus ir kai kurių veiklų atsisakymą dėl nuolatinių įsikišimų į neva „privačią“ darbo erdvę. Kūrinyje sugretinama vaizdo medžiaga, įrašyta kompozitorės studijoje (joje arba visai tylu, arba girdėti tik įprasti studijos aplinkos garsai, įrašyti prie lango pritvirtintu kontaktiniu mikrofonu), su gyvu pasirodymu, kuriame nėra būtinybės riboti garsinės raiškos. Kūrinio eigoje gyvas pasirodymas nutolsta nuo darbo studijoje, nors ir nepraranda ryšio su tuo, kur ir kaip jis buvo sukurtas.

Josh Spear FEED (2019)

FEED buvo sukurtas bendradarbiaujant su grupe. Tai tornadiškos struktūros kūrinys, sumanytas kaip sprogęs siaubo filmas, kurio veikėjai tuo pat metu ir dalyvauja veiksme, ir stebi save ekrane. Sinchroniškai judindami lūpas ir vaidindami pantomimą pagal garso takelyje įrašytą turinį, atlikėjai leidžiasi į baimės ir smurto persmelktą kelionę. Kiekvienai scenai antrina kita, susieta su pirmąja per garsą, judesį ar išraišką.

ALANAS GURINAS (LT)

Alanas Gurinas savo elektroakustinėje kūryboje pasitelkia įvairius objektus, jungdamas juos su savadarbiais instrumentais ir manipuliuodamas šių jungčių generuojamu garsynu. Festivalyje „Jauna muzika“ jis rengia pasirodymą savadarbiu instrumentu „Concordesonic“ – preparuotu dviračiu.

SALA (LT)

Su garso menu, aplinkos garsais, jų įrašinėjimu dirbu jau daugiau kaip 15 metų, tačiau užsiiminėti „normalesne“ muzika pradėjau apie 1994 metus. Tuo metu šalia kitų muzikinių grupių, kurių veikloje dalyvavau, susikūrė laisvos formos performanso kolektyvas SALA, su kuriuo atlikome triukšmingus, provokatyvius pasirodymus visuose didžiausiuose Lietuvos šiuolaikinės muzikos festivaliuose: „Sumirimas“, „Didelis pasaulis“, „Mėnuo Juodaragis“, „Tundra“, „Supynės“ ir t. t. Su SALA išleista daugiau kaip penkiolika oficialių ar neoficialių muzikinių albumų, surengta daugybė koncertinių pasirodymų. 2000-aisiais mūsų bendra veikla natūraliai įgijo kitą pavidalą. Gyvuose pasirodymuose mes esame trio, o su įrašais dirbu aš vienas. Mane labiau domina tylūs, be specialių techninių priemonių galbūt net negirdimi garsai. Bet koncertuose, siekiant didesnio efekto, grojame ir gitaromis, analoginiais sintezatoriais, pačių pasigamintais instrumentais. Be aplinkos garsų, vietogarsių rinkimo, dokumentavimo garsų žemėlapiuose, aš taip pat vedu vadinamuosius „garsinius pasivaikščiojimus“, garso meno dirbtuves, pokalbius apie akustinę ekologiją. Ypatingą vietą mano kūryboje užima paprasta ausimi negirdimi garsai, kuriems klausytis pasitelkiamos netradicinės techninės priemonės – povandeniniai mikrofonai, kontaktiniai mikrofonai, seisminiai davikliai, elektromagnetinių laukų antenos – visa tai, kas padeda atskleisti mus supantį negirdimą pasaulį.

Audrius Šimkūnas

JŪRA ELENA ŠEDYTĖ (LT)

„Ready When You Are“ (Kai būsi pasirengęs, 2020). „Kiekvienas mūsų sąmoningas veiksmas ar patyrimas yra grįstas judėjimu, – teigia Jūra Elena Šedytė. – Intencionalus veiksmas reikalingas taip pat ir garsui, kurį kuriame bei skleidžiame savo kūnu“. Šiame solo pasirodyme, jungiančiame muziką, judesį ir vaizdą, Jūra Elena tiria kūną – visų pirma savo kūną – kaip skambantį ir judantį objektą. Taip pat gilinasi į tai, kaip tokį objektą patiria stebintysis. Pasitelkdama fenomenologinės filosofijos idėjų inspiruotus metodus, atlikėja kalba apie savęs suvokimą, ieško žmogaus intencionalumo charakteristikų.

Jūra Elena Šedytė – kompozitorė, vokalistė, improvizatorė, realizuojanti savo daugialypius gebėjimus Lietuvos ir Danijos muzikos scenose. Gyvuose pasirodymuose atlieka muziką balsu ir elektronika, tyrinėja įvairias psichologines bei socialines temas, neretai pasitelkia vaizdą, judesį, teatro elementus. Pastaraisiais metais surengė solo pasirodymus ir dalyvavo įvairiuose bendradarbiavimo projektuose Vilniuje ir Kopenhagoje. Jau ne vienerius metus J. E. Šedytė pristato savo darbus festivaliuose „Jauna muzika“, „Druskomanija“, o 2019 m. drauge su kūrybine grupe išleido „Operomanijos“ prodiusuotą garso patyrimą „Glaistas“, įrašytą buvusiame Vilniaus gete.

RADICAL POLISH ANSAMBL (PL)

Radical Polish Ansambl“ – tai utopinis bandymas derinti archajiškiausias Lenkijos kaimo tradicijas su avangardiškiausiais šiuolaikinės eksperimentinės muzikos elementais.

Paradoksalų tokios pastangos pobūdį atliepia ir šios beprotiškos idėjos inspiracija, atėjusi iš vietovės Šiaurės Indijoje, kurioje dažnai lankydavosi žymus lenkų avangardo klarnetininkas Wacławas Zimpelis. 2016 metais Delio viešosios bibliotekos rinkiniuose jis aptiko paslaptingus užrašus, kuriuose minimas tiems kraštams nebūdingas vardas – श्री तादेउश शिएलंका (sanskrito rašmenimis užrašytas akivaizdžiai lenkiškas asmenvardis) – Šri Tadeusz Sielanka. Jis dar labiau nustebo, išvydęs su šia paslaptinga asmenybe siejamos muzikos gaidas, kuriose aptiko temas, rodančias neabejotiną ryšį su mazurkomis. Iš pastabų gaidose buvo galima suprasti, kad šios temos tebuvo pagrindas kur kas labiau išplėtotoms kompozicijoms, kurių forma ir tonacinis planas buvo artimas ragoms. Pasirodo, tarpkultūriniai eksperimentai ir transcendentinio transo formos glūdi pačioje lenkų tradicinės muzikos prigimtyje!

Galbūt šis faktas nėra toks neįtikimas, koks atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Užtektų kiek plačiau atverti akis ir ausis, kad suprastume, jog Lenkijos kaime gyvavęs garso menas yra kur kas unikalesnis ir įdomesnis fenomenas negu buvo manyta anksčiau. Juk nuo seno žinoma, kad lenkiškai mazurkai pasisekė pasiekti Prancūziją, Italiją, Braziliją, Meksiką, Azorus, Žaliąjį kyšulį, Kanarų salas ar net Filipinus. Jei ši ekspansija būtų vykusi globalios muzikos industrijos laikais, galimas dalykas, kad mazurka būtų įgijusį tokį pat statusą, kokį šiuolaikinėje kultūroje turi regio muzika.

Tačiau ką mes iš tikrųjų žinome apie Tadeuszą Sielanką? Šiokį tokį siūlo galą galima rasti Witoldo Glińskio – lenko, pabėgusio iš gulago ir 1941 metais pėsčiomis pasiekusio Šiaurės Indiją drauge su kitais pabėgėliais – atsiminimuose. Prabėgus pusei amžiaus, 2010-aisiais, Peteris Weiras pagal jo istoriją sukūrė filmą „The Way Back“ (Kelias namo), kuriame pagrindinius vaidmenis atliko Edas Harrisas ir Colinas Farrelas. Tarp šio „ilgo pasivaikščiojimo“ dalyvių buvo ir žmogus pavarde Sielanka – kaimo muzikantas iš Sochačevo apskrities, prieš karą pašauktas į Lenkijos kariuomenę.

Šeši „liaudies“ smuikininkai ir perkusininkas, grojantis būgnų komplektu, vadinamu dżaz – atlikėjai, grojantys su tokiomis grupėmis, kaip „L.Stadt“, „Lautari“, „Tęgie Chłopy“ ir „Odpoczno“ – ėmėsi rekonstruoti šio pusiau mitinio lenkų kilmės indų eksperimentuotojo muziką. Maža to, jie dar įtikino keletą lenkų kompozitorių pasekti jo pėdomis. Tad šiandien „Radical Polish Ansambl“ repertuarą sudaro ne vien Tadeuszo Sielankos kūriniai, bet ir specialiai jam sukurtos Zygmunto Krauze’s, Sławeko Kupczako, Cezary’o Duchnowskio ir Agnieszkos Stulgińskos kompozicijos. Ir nors ansamblis gyvuoja vos metus, o šiuo metu įrašinėja savo debiutinį albumą, jis jau suspėjo pasirodyti prestižiniuose festivaliuose, tokiuose kaip „Kody“ Liubline ir „Sacrum Profanum“ Krokuvoje.

Kontaktai

Festivalis Jauna Muzika 
Lietuvos Kompozitorių Sąjunga
Mickevičiaus g. 29, LT-08117, Vilnius

Kuratorius

Arturas Bumšteinas
bumsteinas@gmail.com
Tel. +370 689 19228

Ko-kuratorė

Indraja Vaitkūnaitė
indraja.vaitkunaite@gmail.com
Tel. +370 620 76507

Remėjai

Festivalis vyks Menų spaustuvėje
Adresas: Šiltadaržio g. 6, Vilnius 01124

Programa

 

2020 09 03

19 val. Juodoji salė

LAURA STASIULYTĖ (LT)

Intencija prisiminti“ (videofilmas, 1999)

EYE GYMNASTICS (LT)

Eksperimentinis vokalinis duetas. Atlikėjos: Gailė Griciūtė, Viktorija Damerell.

20 val. Kišeninė salė

VYTAUTAS V. JURGUTIS (LT)

Elipsės“ styginių kvartetui (2003), atlieka styginių kvartetas CHORDOS (LT). Atlikėjai: Ieva Sipaitytė (I smuikas), Vaida Paukštienė (II smuikas), Robertas Bliškevičius (altas), Vita Šiugždinienė (violončelė)

21 val. Kavinė

CLOCKWORK GIUSEPPE (LT) (aka Ignas Juzokas)

Improvizacija moduliniu sintezatoriumi.

 

2020 09 04

19 val. Kišeninė salė

AUGUSTĖ VICKUNAITĖ (LT) IR NINA GUO (US)

I have got so much to tell you but I just don’t know how to begin“ juostiniams magnetofonams ir juostinio magnetofono įrašams (LT/ DE), kartu su sopranu NINA GUO (US).

20 val. Studija III

SHOLTO DOBIE (UK)

Improvizacija savadarbiais vamzdiniais vargonėliais.

RŪTA VITKAUSKAITĖ (LT)

Sravati“ kompiuteriniams vargonams (pasaulinė premjera / festivalio užsakymas, 2020), atlieka DAINIUS SVERDIOLAS (LT).

21 val. Juodoji salė

JONAS JURKŪNAS (LT)

Collection #2“, akusmatinė kompozicija sintezatorių kolekcijai (pasaulinė premjera / festivalio užsakymas, 2020)

JOKŪBAS ČIŽIKAS (LT)

Pareidolic Bodies“ elektronikai (pasaulinė premjera / festivalio užsakymas, 2020)

 

2020 09 05

18 val. Kišeninė salė

SEBASTIAN BUCZEK (PL)

Solo pasirodymas, pasitelkiant savadarbius įrašus ir partnerį humanoidą.

19 val. Studija III

EDGARS RUBENIS (LV) & LAIVO TROUPE (LT)

Durations of Objects“ (2020)

Atlikėjai: Edgars Rubenis (elektrinė gitara), Kazimieras Jušinskas (saksofonai), Kristupas Gikas (fleita, saksofonas), Simonas Kaupinis (tūba), Dominykas Norkūnas (elektrinė gitara, bosinė gitara), Domantas Razmus (būgnai).

20 val. Juodoji salė

Kompozitorių kolektyvas BASTARD ASSIGNMENTS (UK)

Atlikėjai: Timothy Cape, Edward Henderson, Caitlin Rowley, Josh Spear.

Atlieka:

THICK AND TIGHT „A Happy Birthday

TIM CAPE „Sugar Cage

CAITLIN ROWLEY „Quiet Songs

JOSH SPEAR „Feed

 

2020 09 06

18 val. Juodoji salė

ALANAS GURINAS (LT)

Performatyvaus garso meno pasirodymas.

19 val. Studija III

SALA (LT)

Pasirodymas radijo imtuvams ir staliniams elektroniniams įrenginiams.

20 val. Kišeninė salė

JŪRA ELENA ŠEDYTĖ (LT)

Ready When You Are“ (pasaulinė premjera / festivalio užsakymas, 2020, LT/ DK)

21 val. Juodoji salė

Eksperimentinės liaudies muzikos ansamblis RADICAL POLISH ANSAMBL (PL)

Atlikėjai: Maciej Filipczuk (smuikas, meno vadovas), Emilia Bolibrzuch, Łucja Siedlik, Maria Stępień, Mateusz Kowalski, Marcin Lorenc (smuikai), Piotr Gwadera (dżaz), Michał Brzozowy (šnabždėtojas).

Atlieka:

REMIGIUSZ MAZUR-HANAJ „Silent Prayer“

RADICAL POLISH ANSAMBL „Geranoi I / Γερανοί I (Hommage à Zygmunt Krauze)“

TADEUSZ SIELANKA Mazurka in C

RADICAL POLISH ANSAMBL „Geranoi II / Γερανοί II“

TADEUSZ SIELANKA „Tiers Monde“

RADICAL POLISH ANSAMBL „Geranoi III / Γερανοί III“

RADICAL POLISH ANSAMBL „Il Combatimento di Gaca e Meto“

RADICAL POLISH ANSAMBL „Viglid“

RADICAL POLISH ANSAMBL „Union Mazurka“